Vår historia

Barbro Palm

En historik om Smultronstället, från en tanke till vad det är idag.

Våren 1986 undersökte jag för Nosabys församling möjligheten att starta en förskola. Riksdagen hade just beslutat att alla barn skulle ha rätt till förskola vilket innebar att församlingen inte kunde bedriva den typ av barnverksamhet som man tidigare gjort. Församlingen och Österslövs Bygdegård hade nyligen renoverat lokaler för barnverksamhet, men kommunen godkände inte dessa utan en stor kostsam renovering var nödvändig för att få lokalerna godkända.

Carina, min dotter hade just blivit klar med sin utbildning till förskollärare och tyckte att vi skulle lägga ner våra krafter på att tillsammans försöka starta ett kooperativ och vi kom att tänka på en tom lokal som tidigare varit skola i Balsby. Carina och en kompis från högskolan drog upp riktlinjer för verksamheten och planen skickades vidare till socialstyrelsen som då var vår huvudman där vi fick den godkänd. Vi försökte att starta som personalkooperativ men lyckades inte få igenom detta. Vi beslöt i stället att starta som föräldrakooperativ tillsammans med en blivande förälder och före detta arbetskamrat till mig. Vi bildade en interimistisk styrelse för att kunna börja arbeta. Vi kontaktade kommunen som ägde skolan för att höra oss för om en etablering av ett kooperativ skulle vara möjlig. Därefter vidtog det knepigaste och svåraste nämligen att få igenom föreningens stadgar i arbetsutskott, kommunstyrelse och fullmäktige. På grund av att det inte tidigare funnits något kooperativ i kommunen hade man ingen riktig strategi för hur man skulle gå till väga. Det tog därför närmare tre år att få igenom ärendet och få det godkänt. Vi blev den första kooperativa förskolan i Kristianstad kommun som startade och har banat väg för andra.

Efter diverse förhandlingar om byggnaden skrevs ett hyreskontrakt. Vi vågade inte satsa på att köpa byggnaden då det inte fanns några garantier för att det skulle fungera. I ett tidigt skede diskuterade vi hur arbetet i styrelsen skulle läggas upp. Vi var rörande överens om att inte lägga ut några arbetsledande funktioner utanför förskolan, då vi inte ville tynga föräldrarna med en så stor arbetsbörda. Sedan måste det finnas en kontinuitet och det måste den anställda personalen stå för.

Den 1 mars 1991 startade vi upp avdelningen Tröskan. Smultronstället genomgick en stor renovering både utvändigt och invändigt. Detta var ett lyft för verksamheten. Vi fick nu tillgång till hela huset vilket vi inte haft tidigare, eftersom man hyrde ut till två familjer som vi skulle samsas med om huset och utemiljön. Köket renoverades och gjordes större och anpassades till den utvidgade verksamheten. Smultronstället startades som en ideell förening och var det fram till 1997 då vi ombildade föreningen till en ekonomisk förening. Styrelsen har från starten bestått av både föräldrar och anställda. Vi har bara positivt att säga om denna konstellation, där personalen står för kontinuiteten och föräldrarna tillför föreningen tankar och idéer utifrån sin synvinkel. Styrelsen för den ekonomiska föreningen ser ut på följande sätt: Posterna som ordförande och kassör innehas av personal och en förälder är sekreterare.
2006 02 09 gjordes en ansökan till BUN om att utvidga verksamheten med en avdelning till, då det fanns åttio barn i kö. I både Balsby och Österslöv stod man i begrepp att bygga cirka 50 villor under ett antal år. Detta tog dock sin tid och inte förrän 2010 02 15 stod en ny avdelning färdig för att välkomna barn och föräldrar. I och med detta var ekipaget färdigt ”Traktorn och den påkopplade Vagnen samt Tröskan”. Vi har hälsat 17 nya barn och föräldrar välkomna till Smultronstället samtidigt som vi har fått möjlighet att erbjuda flera trogna vikarier ett fast arbete.
Vi känner tillförsikt inför framtiden och hoppas kunna driva verksamheten framåt i den speciella ”Smultronandan”.

Till sist vill jag säga ett hjärtligt TACK till alla dem som varit med” ingen nämnd och ingen glömd” och gjort Smultronstället till vad det är i dag!

Vid pennan
Barbro Palm