Huvudman/Vår styrelse

Smultronställets & Willandsgårdens förskolor drivs av en ekonomisk förening vars styrelse består av tre ledamöter.

Vi som sitter i styrelsen är:

Carina Hertrich, ordförande
Pär Hertrich, sekreterare
Barbro Palm, kassör

Sara Rhodin, (suppleant)

Katarina Palm, (adjungerande)

Styrelsen sammanträder en gång i månaden samt vid behov.
Årsmöte hålls en gång per år i mars månad.
Frågor lämnas skriftligen till styrelsen för behandling.