Huvudman/Vår styrelse

 

Smultronställets förskola är en ekonomisk förening.

Styrelsen består av tre ledamöter.

Vi som sitter i styrelsen är:

Sara Rhodin, ordförande
Carina Hertrich, sekreterare
Barbro Palm, kassör
Katarina Palm, (adjungerande)

Styrelsen sammanträder en gång i månaden samt vid behov.
Årsmöte hålls en gång per år i mars månad.
Frågor lämnas skriftligen till styrelsen för behandling.

Lpfö 98/16

2.4 Förskola och hem

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.
Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.