Skola för hållbar utveckling

I mars 2008 mottog Smultronstället utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”. Myndigheten för Skolutvecklings beslutsmotivering var bland annat:

Smultronställets förskola i Kristianstad är ambitiösa och aktiva i sitt långsiktiga pedagogiska arbete med inriktning mot hållbar utveckling. Förskolan arbetar kreativt med barns delaktighet i verksamheten och har ett välutvecklat arbete med utomhuspedagogik och forumteater, vilket står som förebild för andra förskolor och skolor såväl lokalt som nationellt…

Var tredje år gör man en nyansökan för att behålla utmärkelsen och i oktober 2017 fick vi den för fjärde gången. Vi är oerhört stolta över detta då vi i skrivande stund är den enda förskolan i Kristianstad kommun som har utmärkelsen.

Gå gärna in på Skolverket där du kan läsa mer om arbetet kring ”Skola för hållbar utveckling”.

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2390