Inflytande och delaktighet

På Smultronstället ser vi det som en stor fördel att barnen är nyfikna på det vi vuxna gör och att de gärna vill hjälpa till och vara delaktiga i de ”sysslor” vi utför. Vi har ingen parkförvaltare som sköter trädgården utan det gör vuxna och barn tillsammans. Det är en härlig känsla för barnen då de förstår att det faktiskt är de som hjälpt till att få fint i vår trädgård, sett till att vi fått in en julgran och att blommorna som de tyckte var fina på handelsträdgården var de som vi planterade i våra utekrukor.

Lpfö 98/16

2.3 Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.