Delaktighet och inflytande

På våra förskolor ser vi det som en stor fördel att barnen är nyfikna på det vi vuxna gör och att de gärna vill hjälpa till och vara delaktiga i de ”sysslor” vi utför. Vi har ingen parkförvaltare som sköter trädgården utan det gör vuxna och barn tillsammans. Det är en härlig känsla för barnen då de förstår att det faktiskt är de som hjälpt till att få fint i vår trädgård, sett till att vi fått in en julgran och att blommorna som de tyckte var fina på handelsträdgården var de som vi planterade i våra utekrukor.

För oss på Smultronstället och Willandsgården är det viktigt att lyssna på barnens tankar om vad de vill ha ut av sin dag på förskolan. Ibland kan planerade aktiviteter göra att man inte kan uppfylla barnens önskemål just för stunden. För att visa barnen att deras önskemål är viktiga skriver vi upp dem på en önsketavla för att en dag, då det finns möjlighet,  återkoppla och se om det fortfarande är av intresse för barnet.

Lpfö 18

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.