Sagor och teater

 

På Smultronstället tycker vi om att spela teater. Både vuxna och barn agerar gärna och ofta är det så enkelt som att dramatisera en saga. Den vuxne läser en saga och barnen agerar utifrån handlingen. På baksidan av vår förskola har våra snälla föräldrar byggt en utescen så att vi kan spela teater ute för lite fler åskådare.

 

Lpfö 98/162.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.