FSO – vår branschorganisation

Smultronstället är sedan många år tillbaka medlem i FSO Fria förskolor.

FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor i Sverige. FSO är partipolitiskt och religiöst obundet, och är en medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfinansierad organisation där medlemmarna har definierat organisationens uppdrag – ”att utifrån ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan”.
Styrelsen tillsammans med Mimmi von Troil, VD för FSO.