Utepedagogik

För oss är det självklart att lära i naturen som vi har runt omkring oss. Vi arbetar medvetet med leken och barnen har goda möjligheter att röra sig i våra härliga utemiljöer, där man på ett naturligt sätt får in ett friskvårdstänk. Att bygga kojor, räfsa, kratta, snickra samt leka med olika material stärker deras grovmotorik och de blir starka och uthålliga. Barnen får även plocka med sig leklådor ut. Att sitta på en filt under träden på sommaren ger en magisk känsla i leken och att måla när man har hela naturen som inspirationskälla skapar kreativitet. Utemiljön skall stimulera till fantasi och kreativitet hos både barn och personal. Vi upplever tillsammans vad som händer i naturen under de olika årstiderna. Barnen har lättare att ta till sig kunskap om de får använda alla sinnen och det gör att man minns händelser på ett annat sätt om man kan koppla ihop det med en upplevelse. Man har möjligheter att se barnens styrkor i uteverksamheten och man kan jobba med varje individ utifrån deras utvecklingsfas och behov. Vi tycker själva att vi är priviligerade som har fantastiska utemiljöer med allt som ställer nyfikenheten på sin spets.

Lpfö 18

1. Förskolans värdegrund och uppdrag

OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer.