Utepedagogik

För oss är det självklart att lära i naturen som vi har runt omkring oss. Vi arbetar medvetet med leken och barnen har goda möjligheter att röra sig i vår härliga utemiljö, där man på ett naturligt sätt får ett friskvårdstänkande. Att bygga kojor, räfsa, kratta, snickra samt leka med olika material stärker deras grovmotorik och de blir starka och uthålliga. Barnen får även plocka med sig leklådor ut. Att sitta på en filt under träden på sommaren ger en magisk känsla i leken och att måla när man har hela naturen som inspirationskälla skapar kreativitet. Utemiljön skall stimulera till fantasi och kreativitet hos både barn och personal. Vi upplever tillsammans vad som händer i naturen under de olika årstiderna. Barnen har lättare att ta till sig kunskap om de får använda alla sinnen och det gör att man minns händelser på ett annat sätt om man kan koppla ihop det med en upplevelse. Man har möjligheter att se barnens styrkor i uteverksamheten och man kan jobba med varje individ utifrån deras utvecklingsfas och behov. Vi tycker själva att vi är priviligerade som har denna fantastiska utemiljö med allt som ställer nyfikenheten på sin spets.

Lpfö98/16

1. Förskolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.