Traditioner

På våra förskolor värnar vi om att hålla traditioner vid liv. Anledningen till varför vi firar högtidsdagar uppmärksammas. Detta görs på olika sätt såsom muntligt berättande, teater och/eller genom egna upplevelser. Vissa aktiviteter på förskolan är återkommande och har blivit en tradition för oss, bland annat jul- och midsommarfirande tillsammans med föräldrar och en terminsavslutning i Österslövs bygdegård där våra äldsta barn har ett uppträde av något slag.

Lpfö 18

1 Förskolans värdegrund och uppdrag

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen.