Traditioner

På smultronstället värnar vi om att hålla traditioner vid liv. Anledningen till varför vi firar högtidsdagar uppmärksammas. Detta görs på olika sätt såsom muntligt berättande, teater och/eller genom egna upplevelser. Vissa aktiviteter på förskolan är återkommande och har blivit en tradition för oss, bl a jul- och midsommarfirande tillsammans med föräldrar och en terminsavslutning i Österslövs bygdegård där våra äldsta barn har ett uppträde av något slag.

Lpfö 98/16

1 Förskolans värdegrund och uppdrag

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till en annan.