Rörelse och hälsa

En del av Smultronställets arbete med rörelse och hälsa är Miniröris och Bamsegympa.

Miniröris är ett lekfullt jympaprogram som Friskis & Svettis har arbetat fram för barn mellan 3-6 år. Man tränar kondition, styrka, rörlighet, balans och avslappning genom 5 delar. Start, lek på golvet, upp och hoppa, nedvarvning och vila. Det är känsla i musiken som inspirerar till rörelse och det är enkelt att hänga med direkt från början. Rörelse är inte bara motion, den är också viktig för barnets utveckling. Exempelvis, att träna barnets koordinationsförmåga hjälper barnets inlärningsförmåga. Vårt mål med arbetet är att hjälpa barnen att bli friska, glada och starka, öka lusten till rörelse samt stärka barnets inlärningsförmåga.

Bamsegympa är framarbetat av Svenska gymnastikförbundet och en av våra pedagoger är diplomerad Bamseledare.

http://www.gymnastik.se/Barn/Bamsegympa

Lpfö 98/16

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse
för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.