Rörelse och hälsa

Förutom att vi vistas mycket utomhus där rörelse blir en naturlig del av vardagen arbetar vi också med mer planerad rörelseträning såsom Miniröris och Bamsegympa.

Miniröris är ett lekfullt jympaprogram som Friskis & Svettis har arbetat fram för barn mellan 3-6 år. Man tränar kondition, styrka, rörlighet, balans och avslappning genom 5 delar. Start, lek på golvet, upp och hoppa, nedvarvning och vila. Det är känsla i musiken som inspirerar till rörelse och det är enkelt att hänga med direkt från början. Rörelse är inte bara motion, den är också viktig för barnets utveckling. Exempelvis, att träna barnets koordinationsförmåga hjälper barnets inlärningsförmåga. Vårt mål med arbetet är att hjälpa barnen att bli friska, glada och starka, öka lusten till rörelse samt stärka barnets inlärningsförmåga. Vi har Friskis & Svettisledare på båda förskolorna som inspirerar både barn och vuxna till rörelse.

Bamsegympa är framarbetat av Svenska gymnastikförbundet och en av våra pedagoger är diplomerad Bamseledare.

https://www.gymnastik.se/verksamheter/barngymnastik/bamsegympa

På förskolorna springer vi årligen Smultron- respektive Willandsloppet. Vi börjar med att värma upp tillsammans. Efter det springer barnen, tillsammans med vuxna, en bana som är olika lång baserat på födelseår. Efter målgången får barnet stolt ta emot sin medalj och gå till vätskekontrollen för lite påfyllning.

Vintertid åker de äldsta barnen till ishallen vid två tillfällen och har då möjlighet att utmana sig att klara skridskoborgarmärket.

Lpfö 18

1. Förskolans värdegrund och uppdrag

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.