Smultronstället & Willandsgårdens förskolor

Våra förskolor

Mitt i naturen bland åkrar och djur ligger förskolorna. I Balsby, Smultronstället och i Fjälkinge, Willandsgården – båda med annorlunda och natursköna profiler.

Förskolorna är idéburna kooperativ med progressiv pedagogik för harmonisk utveckling och naturligt lärande. Kooperativet drivs av en ekonomisk förening.

Vi erbjuder en harmonisk hemlik och ombonad innemiljö samt en unik utemiljö med närhet till djur och natur. Våra naturnära verksamheter gör att miljötänkandet på ett naturligt sätt är integrerat med den dagliga verksamheten.

Vår pedagogiska profil är Lek, Forumteater, Djur och Kost.

Läroplanen för förskolan och Barnkonventionen är våra ständigt aktuella styrdokument.

Smultronställets förskola

Smultronstället består av tre avdelningar, Traktorn, Vagnen och Tröskan. Alla avdelningarna består av åldersblandade grupper med barn mellan 1-6 år, vilket innebär att barnet inte behöver byta avdelning utan behåller tryggheten med sin avdelning och sina pedagoger under hela sin förskoletid. Grundbemanningen på varje avdelning är tre pedagoger, två förskollärare och en barnskötare. För närvarande är 52 barn inskrivna på förskolan.

Besöksadress till Smultronstället är: Moltareliden 71, 291 94 KRISTIANSTAD https://maps.app.goo.gl/ze2tjTqx9Ka2mEgV7

Willandsgårdens förskola

På Willandsgården finns en avdelning som är utformad som Pettson och Findus gård med flera ”små hus” (rum) och en matsal. Även här är barngruppen åldersblandad med barn mellan 1-6 år. Grundbemanningen på förskolan är fem pedagoger, tre förskollärare, en barnskötare samt en språkpedagog. För närvarande är 26 barn inskrivna på förskolan.

Besöksadress till Willandsgården: Fjälkingevägen 228, 291 69 FJÄLKINGE https://maps.app.goo.gl/7WVTZ2giAxvUh5UY9