Massage och yoga

Att skapa en lugn stund under dagen och  komma ner i varv är en förutsättning för att orka i dagens samhälle. Massage och yoga är utmärkta metoder för detta där barnet samtidigt lär känna sin kropp och sina kroppssignaler. Barnen får tidigt insikt och lär sig om sin kropp, hittar verktyg för att frigöra oxytocinet i kroppen som skapar ett lugn för hela människan genom andning och beröring.

Vi arbetar med taktil kompismassage  där barnen masserar varandra, oftast till massagesagor. Om man vill ha olja eller salva till massagen kan man få det. Man bestämmer själv då det är viktigt att få bestämma över sin egen kropp och våga säga nej om man inte vill. Vi skapar stämning i rummet med ljus, lite go’ doft och lugn musik. Ibland kan det vara skönt att bara ligga och slappna av, titta, lukta och lyssna.

Vi har en yogalåda med figurer som symboliserar olika rörelser. Dessa kan man använda på olika sätt. Ibland bestämmer pedagogen vilka rörelser som görs medan vi en annan gång leker Kims lek med figurerna. Då andas vi och gör rörelserna i kombination med leken.

Lpfö 98/16

Förskolans värdegrund och uppdrag, grundläggande värden

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.