Utforskande

Det är spännande att utforska hur olika saker fungerar! Vi har många spännande miljöer där vi kan fundera på hur allt fungerar och hänger ihop. Vår närhet till naturen gör att ett populärt inslag är alla djur och insekter som är så spännande att studera.

Lpfö 18

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE
Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.