Utforskande

 

 

Det är spännande att utforska hur olika saker fungerar! Vi har många spännande miljöer där vi kan fundera på hur allt fungerar och hänger ihop. Vår närhet till naturen gör att ett populärt inslag är alla djur och insekter som är så spännande att studera.

 

Lpfö 98/16

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn