Skapande verksamhet

 

Varje dag bjuder på tillfällen att skapa både inomhus och utomhus!

Lpfö 98/16

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.