Sagor och teater

Teater är en uppskattad ”krydda”. Både vuxna och barn agerar gärna och ofta är det så enkelt som att dramatisera en saga. Den vuxne läser en saga och barnen agerar utifrån handlingen. På baksidan av vår förskola har våra snälla föräldrar byggt en utescen så att vi kan spela teater ute för lite fler åskådare.

Lpfö 18

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

• självständighet och tillit till sin egen förmåga,

• fantasi och föreställningsförmåga,

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.