Idéburen välfärd – vår branschorganisation

Smultronställets & Willandsgårdens förskolor är sedan många år tillbaka medlem i IV – Idéburen Välfärd.

Idéburen välfärd, IV, är en nationell branschorganisation för idéburna förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg samt idéburna företag och organisationer inom vård och omsorg.
 
IV:s definition av idéburen verksamhet: aktörer som bygger sin verksamhet på en demokratisk värdegrund samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna är fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i olika företagsformer; föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar – och där den eventuella vinsten inte är målet utan ett medel för fortsatt utveckling.
 
Idéburna företag gynnar hela samhället. Värdegrunden i ett idéburet företag vilar på demokrati och delaktighet på alla nivåer, en sund människosyn och alla människors lika värde, oavsett etnicitet, kön, ålder, politisk och religiös uppfattning, sexuell läggning eller eventuell funktionsnedsättning. Ett idéburet företag drivs inte för att skapa egen vinning, utan för att långsiktigt gynna samhället och dess medborgare. Att driva ett idéburet företag bottnar i ett engagemang för människor i alla åldrar och från alla delar av samhället och deras utveckling. Ett idéburet företag vill påverka och skapa lösningar där man ser brister eller behov.