Djurassisterad pedagogik

Vår utemiljö bjuder på närhet till djur och natur. Vi har en liten djurpark med höns, får, getter, grisar och två kaniner. Djuren är öppna för relationer. Barnens empatiska förmåga utvecklas genom att lära sig visa hänsyn och bry sig om andra och varandra. Barnen får känna ansvar genom att mata, mocka och pyssla om djuren. Oavsett väder måste djuren ha mat. Det finns alltså inget dåligt väder, bara dåliga kläder…

Fortplantning, liv och död blir konkreta och naturliga händelser i arbetet med djuren.

Matematiska begrepp lärs in genom frågor som hur många ägg, hur många kärror hö och hur många skopor foder.

Genom det nära samröret med naturen lär sig barnen årstiderna och det naturliga kretsloppet.

Inga matrester slängs utan det som blir över går till djuren. Hönorna får mat av oss och som tack får vi ägg tillbaka.

På helger och lov hjälper föräldrarna till med skötsel och utfodring. Det brukar bli glädjefyllda tillfällen då förskolebarnet är den som vet och kan visa föräldrarna hur djuren ska ha det.

Lärarnas tidning har skrivit ett reportage om vår djurassisterande pedagogik som du kan läsa via länken nedan.

Förskolan som kryllar av djur

Lpfö 98/16

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.