Integrationsdagar

På smultronstället anordnas s.k integrationsdagar ungefär två gånger/termin. Vi tycker det är viktigt för barnen att få möten med andra människor de inte känner och få lära sig hur de på bästa sätt kan ta hand om ”gästerna” som kommer till vår förskola. Vi skickar inbjudningar till bl a äldreboende och andra förskolor som gärna kommer för att besöka oss. Besöket  varar i några timmar och barnen på Smultronstället spelar någon teater, ordnar fika och visar våra gäster runt. Ett populärt inslag brukar vara då vi visar våra djur och allra helst om vår gäst får förmånen att hjälpa till att sköta om dem.

Lpfö 98/16

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.